Během dlouhé doby, co funguji jako TDI v oboru dřevostaveb, jsem prošel téměř každou firmu, která staví dřevostavby u nás. Narazil jsem na naprosté profesionály, od kterých bych neváhal si postavit dřevostavbu pro sebe, tak na naprosté amatéry, kteří lepí parotěsnou folii páskou na balíky z Tesca. Jak ale poznat, která firma je kvalitní a která ne? V následujícím období budu publikovat několik článků, kde se dozvíte:

- rozdíl v nabízené kvalitě firmy. Každá firma se chvástá, že právě ona staví nejkvalitněji a používá nejkvalitnější materiály. Jak je možné, že jsou stále firmy, které staví z mokrého (nevysušeného) dřeva, dále z vysušeného a pak samozřejmě z KVH hranolů. Jak je možné, že firma deklaruje, že staví z KVH hranolů, ale na krov použije mokré dřevo. 

- difůzně otevřená či difůzně uzavřená stavba. Můj každodenní chleba při komunikaci a výběru skladby s klientem. Počtete si, jak je možné, že stále drtivé většině firem prochází česká finta v podobě difůzně otevřeného domu, která má pouze difůzně otevřené stěny, strop (podhled, šikmina) je však s parotěsnou folií (=difůzně uzavřený)

- TOP 5.  Tato rubrika bude sledovat ty největší průšvihy, kterých se firmy (nejen malé) dopouštění. Základy bez železa, lepení parotěsu páskou na vztuchotechniku, dům postavený na cizím pozemku, totální podcenění statiky domu - ke konci roku to tedy bude raketa, podobně jako staví Raketa Stav, video zde nebo další zde

 

 

Nezávislý stavební dozor nebo-li technický dozor investora (TDI), Vás provede celou výstavbou Vašeho rodinného domu.

V mé praxi se řídím 2 zásadami:

1. Vy chodíte do práce, dozor za Vás kontroluje.

2. 100% cena = 100% kvalita. Zhotovitel se nemůže odchýlit od kvality a pakliže ano (po dohodě s klientem), následuje sleva z ceny či korekce stavu.

 

Jestliže si necháváte stavit dřevostavbu externí firmou bez vlastního dozoru, můžete se spoléhat na její důslednost, že vám stavbu postaví tak kvalitně, jak je to jen možné. Nebo můžete každý den kontrolovat práci řemeslníků (jestliže technologii rozumíte) a pak můžete mít jistotu, že je vše v pořádku. Tuto úlohu ale můžete svěřit tzv. nezávislému stavebnímu dozoru, který tuto kontrolní funkci obstará za vás – vy pak můžete klidně chodit do práce a jen se večer podívat do emailu na report s fotkami, jak pokračuje výstavba.

Samozřejmostí je také představební servis - pomohu Vás nasměrovat a odpovědět na otázky jako: jakou stavební firmu vybrat, korekce cenové nabídky, smlouvy o dílo apod.

Nezapomínejte - výstavba RD je největší životní investicí, mít k sobě partnera, který ji ochrání, se vyplatí.

 

Novinky

Skladba obvodové konstrukce

20.01.2011 19:07
Skladbou obvodového pláště ovlivňujeme nejen tepelněizolačí vlastnosti domu, ale rovněž případné vnitřní klima dřevostavby, její životnost, možnosti užívání apod. Jsem rád, že tyto otázky řeším s klienty nejčastěji - není na ně jednoznačná odpověď. Nenechte se však určitě nalákat na marketingové...

Způsob výstavby dřevostavby

08.07.2010 10:45
Mnoho investorů řeší vedle výběru dodavatele své stavby i způsob výroby své dřevostavby. V praxi převažují 2 možnosti – montovaná stavba, která je vyrobena v hale nebo dřevostavba standardním způsobem 2by4 vznikající přímo na staveništi. Koluje mnoho argumentů pro a proti zastávající jeden...

Výstavba dřevostavby - jakou firmu vybrat?

08.05.2010 15:27
Mnoho z Vás se mě ptá , jakou firmu vybrat coby dodavatele své dřevostavby – kvalitní a cenově přijatelnou. Každá z firem nabízí své složení obvodových stěn, jiné tloušťky izolací a různý standard. Některé používají difůzně uzavřený systém, jiné zase difůzně otevřenou stavbu. Nebo vybrat...

Difůzně uzavřené stavby - časovaná bomba?

08.03.2010 08:29
Některé difůzně uzavřené stavby, tj. ve skladbě při pohledu z vnitřku: SDK, parotěsná folie, OSB, fošíková konstrukce s izolací, OSB, EPS – jsou podle mne malou časovanou bombou. Pakliže nestavíte pasivní dům, kde díky Blowerdoor testu zjistíte netěsnosti obálky a máte možnost defekty...

Difůzně otevřenou nebo difůzně uzavřenou dřevostavbu?

11.02.2010 08:05
Postavit dřevostavbu difůzně otevřenou nebo difůzně uzavřenou? Pojďme se podívat blíže na oba druhy. Často slýcháváte fráze typu „dům musí dýchat“ - zde se mluví o difůzně otevřených systémech, tj. vodní pára se přirozeně dostává ven skrz konstrukci – skrz stěnu a minerální vatu ve fasádě....

Základová deska

15.11.2009 06:45
Mnoho firem, které vám na klíč dodá dřevostavbu, nezahrnuje do ceníkové ceny základovou desku a musíte se tak spolehnout na externího dodavatele či vlastní síly. V rámci nezávislých stavebních dozorů se tak mohu setkat s různými cenovými nabídkami základových desek, přičemž u některých...

Ekologie dřevostaveb

26.09.2009 22:17
Můžete slýchávat, že NED či EPD jsou neekologické – sice ušetří energii na svůj provoz, která se ale nevyrovná spotřebované energii potřebné k výrobě izolací, které jsou použity na tyto domy ve velké míře. Jistě slýcháváte o "udržitelné výstavbě", pojďme se podívat blíže.   Nejdříve...

Dřevostavba shoří...

18.09.2009 12:37
Nedávno jsem se bavil s investorem, který se svépomocně pouští do stavby RD - klasickou zděnou metodou, palety Ytongu jsou již vyrovnány na základové desce. Lehce jsme zabrousili i na téma, proč si nepostaví dřevostavbu, která je obecně vhodnější pro svépomocnou výstavbu. Vše investor shrnul do...

NED či EPD?

31.08.2009 22:38
V minulém článku jsem lehce zabrousil do problematiky „škatulkování“ domů mezi nízkoenergetické (NED) či energeticky pasovní domy (EPD). Jen pro osvěžení – zajímáme se o množství tepla, které je potřebné k vytápění narok, vztažené na 1 m2 podlahové plochy – NED potřebuje do 50 kWh/m2,...

Ušetříme a ještě ekologicky

25.08.2009 09:37
Mnohdy zajímavé jsou návrhy či koncepty budoucích majitelů (nejen) dřevostaveb co se týče volby způsobu vytápění. Nebudu zde rozepisovat výhody či nevýhody jednotlivých alternativ, ale pojďme se podívat na jeden fakt, který se dá stručně pojmenovat „ušetříme a ještě...